070 397 5939
Vandaag geopend van 08.00 tot 17.00

Contact Den Haag, Amsterdam

Aqua Dental Clinic Den Haag

Aqua Dental Clinic Den Haag
Burgemeester Hovylaan 78 (route)
2552 AZ Den Haag
Telefoon: 070 397 5939
E-mailadres: info@aquadentalclinic.nl

Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?

>> Inschrijven als nieuwe patiënt in Den Haag

Aqua Dental Clinic Amsterdam

Aqua Dental Clinic Amsterdam
Piet Heinkade 215
1019 HM Amsterdam
Telefoon: 020 555 8288
E-mailadres: info@aquadentalclinic.nl

Wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?

>> Inschrijven als nieuwe patiënt in Amsterdam

====================

Samen Sterker

01 juli 2022

Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij iedereen die betrokken is bij onze organisatie, informeren over het voornemen van Aqua Dental Clinics om toe te treden tot de CDG Groep. Deze groep zet zich volledig in voor continuïteit en professionaliteit in de tandheelkundige zorg in Nederland en zal ook onze organisatie hierin ondersteunen.

Deze overname heeft geen gevolgen voor onze patiënten aangezien ons team, alsmede onze kwaliteit en service, ongewijzigd zal blijven.

Wij beantwoorden graag al uw vragen over deze samenwerking. U kunt ons bereiken door te bellen naar 085-0189476 of een e-mail te sturen naar info@aquadentalclinic.nl

Met vriendelijke groet,
Team Aqua Dental Clinics

==============

Stronger Together

01 July 2022

Dear sir/madame,

We would like to inform everyone involved with our organization on the intention of Aqua Dental Clinics to join the CDG Group. This group is fully committed to continuity and professionalism in dental care in The Netherlands and will also support our organization therein.

This acquisition has no consequences for our patients as our team, together with our quality and service, will remain unchanged.

We are happy to answer any questions you might have regarding this collaboration.

You can reach us by either calling the number 085-0189476 or sending an email to info@aquadentalclinic.nl

Kind regards,
Team Aqua Dental Clinics