070 397 5939

Tandarts Tarieven 2017

De overheid stelt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tandartstarieven vast, welke gelden voor alle in Nederland opererende tandartspraktijken. De kosten zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

 • Consultatie & Diagnostiek
 • Maken & beoordelen van foto's
 • Preventieve mondverzorging
 • Verdoving & narcosebehandeling
 • Verdoving met roesje
 • Vulling
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Kronen & Bruggen
 • Kaakgewrichtsbehandeling
 • Chirurgische ingrepen
 • Kunstgebitten
 • Tandvleesbehandelingen
 • Implantaten
 • Uurtarieven
 • Abonnementen

*Aan deze prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Diagnostisch onderzoek

Periodieke controle

€ 20,44

Probleemgericht consult

€ 20,44

Algemeen aanvullend diagnostisch onderzoek

Schriftelijke medische anamnese

€ 20,44

Uitgebreid onderzoek t.b.v. het opstellen van het behandelplan

€ 95,81

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 26,89

Beslijpen van alle voortanden, prijs per boven- of onderkaak

€ 53,79

Toeslagen en diverse behandelingen

Mondzorg aan huis

€ 16,14

Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 43,03

Weekendbehandeling

€ 20,44

Avondbehandeling

€ 20,44

Nachtbehandeling

€ 20,44

Maken en beoordelen foto's (X-codes)

Maken kleine röntgenfoto

€ 15,06

Maken overzichtsfoto kaak

€ 64,54

Maken overzichtsfoto kaak t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 64,54

Maken Schedelfotos

€ 29,04

Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 129.09

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 53.79

Preventieve mondverzorging (M-codes)

Voorlichting en instructie preventieve mondverzorging

€ 12,06

Consult voor preventie evaluatie, per 5 minuten

€ 12,06

Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 12,06

Beslijpen/fluorideren melktand of -kies

€ 24,20

Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 16,14

Methode I fluoridebehandeling

€ 26,89

Methode II fluoridebehandeling

€ 21,51

Mondbeschermer

€ 24,20

Verdoving en narcosebehandeling (A-codes)

Oppervlakte verdoving

€ 6,99

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 13,45

Lichte narcose

Kostprijs

Verdoving door middel van roesje (B)

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 26,89

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 26,89

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 34,57

Vulling (V-codes)

Eénvlaksvulling

€ 22,89

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 36,04

Drievlaksvulling amalgaam

€ 46,79

Meervlaksvulling amalgaam

€ 65,62

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 33,35

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 46,79

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 57,55

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 76,38

Eénvlaksvulling composiet

€ 43,03

Tweevlaksvulling composiet

€ 56,48

Drievlaksvulling composiet

€ 67,23

Meervlaksvulling composiet

€ 86,06

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 64,54

Fissuurlak, eerste element

€ 24,20

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,45

Droogleggen van gebitselementen d.m.v. rubberen lapje

€ 10,76

Parapulpaire stift

€ 10,76

Wortelkanaalstift

€ 18,83

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde gebitselement

€ 8,07

Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, de behandeling van gevoelige tandhalzen en de applicatie van medicamenten

€ 5,38

Wortelkanaalbehandeling (E-codes)

Onderzoek, diagnose en behandelplan

Consult wortelkanaalbehandeling

€ 20,44

Consult uitgebreide wortelkanaalbehandeling

€ 37,65

Consult na tandheelkundig ongeluk

€ 29,58

Wortelkanaalbehandelingen

Pulpa behandeling (voorbehoud van vitaliteit)

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 43,03

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

€ 45,18

Wortelkanaalbehandeling per element, 1 kanaal

€ 96,81

Wortelkanaalbehandeling per element, 2 kanalen

€ 139,84

Wortelkanaalbehandeling per element. 3 kanalen

€ 182,87

Wortelkanaalbehandeling per element, 4 kanalen of meer

€ 225,90

Elektronische lengtebepaling

€ 13,45

Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

€ 16,14

Wortelkanaalbehandeling van melktand- of kies

€ 43,03

Toeslagen bij eventuele complicaties

Verwijdering van kroon of brug

€ 32,27

Gecompliceerde wortelkanaalopening

€ 26,89

Verwijdering van wortelstift

€ 37,65

Verwijdering van wortelkanaalvulmateriaal

€ 26,89

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 26,89

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 37,65

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 26,89

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

Eerste zitting behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide

€ 75,30

Elke volgende zitting behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide

€ 48,41

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

€ 40,34

Afsluiting van open wortelpunt

€ 43,03

Initiële wortelkanaalbehandeling

Initiële wortelkanaalbehandeling van het eerste kanaal

€ 53,79

Initiële wortelkanaalbehandeling van elk volgend kanaal

€ 26,89

Tanden bleken

Eerste zitting inwendig tandenbleken

€ 43,03

Inwendig tandenbleken, elke volgende zitting

€ 16,14

Uitwendig tandenbleken per kaak

€ 67,23

Materialen voor thuisbleken

Kostprijs

Behandeling trauma element

Directe pulpa-overkapping

€ 26,89

Terugzetten van een verplaatst element

€ 10,76

Vastzetten element met spalk

€ 21,51

Verwijderen spalk

€ 5,38

Aanbrengen rubberdam

Aanbrengen rubberdam

€ 10,76

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

Snij-/ hoektand

€ 107,57

Premolaar

€ 150,60

Molaar

€ 193,63

Aanbrengen retrograde vulling

€ 21,51

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 75,30

Kijkoperatie

€ 64,54

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Gebruik operatiemicroscoop

€ 72,61

Klaar maken van tandartspraktijk

Gebruiksklaar maken van tandartspraktijkruimte

€ 53,79

Kronen en bruggen (R-codes)

Kronen en inlays

Inlay eenvlaks composiet

€ 64,54

Inlay tweevlaks composiet

€ 123,71

Inlay drievlaks composiet

€ 161,36

Eenvlaksinlay

€ 96,81

Tweevlaksinlay

€ 150,60

Drievlaksinlay

€ 215,14

Toeslag voor aangegoten pin, prijs per pin

€ 26,89

Kroon

€ 236,66

Indirect vervaardigde endokroon

€ 64,54

Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

€ 53,79

Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal

€ 53,79

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 53,79

Gegoten opbouw, directe methode

€ 107,57

Brugwerk

Eerste brugtussendeel

€ 161,36

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 80,68

Brugverankering, prijs per anker

€ 53,79

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 134,46

Metalen fixatiekap inclusief afdruk

€ 26,89

Gipsslot inclusief extra afdruk

€ 26,89

Plakbrug zonder preparatie

€ 107,57