070 397 5939

Tandartstarieven 2024

TandartsKosten 2024

I Consultatie en diagnostiek - C-codes
II Maken en/of beoordelen foto’s - X-codes
III Preventieve mondzorg- M-codes
IV Verdoving- A-codes
V Verdoving door middel van een roesje- B-codes
VI Vullingen- V-codes
VII Wortelkanaalbehandelingen- E-codes
VIII Kronen en bruggen- R-codes
IX Behandelingen kauwstelsel - G-codes
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) - H-codes
XI Kunstgebitten - P-codes
XII Tandvleesbehandelingen - T-codes
XIII Implantaten - J-codes
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz - U-codes
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening - Y-codes

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 583.90

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 583.90

Consultatie en diagnostiek (C)
a. Consulten
C001 Consult ten behoeve van een intake € 50,54
C002 Consult voor een periodieke controle € 25,27
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 25,27
b. Diagnostisch onderzoek
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 25,27
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 119,69
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 119,69
C013 Studiemodellen € 33,25
C014 Pocketregistratie € 39,90
C015 Parodontiumregistratie € 79,79
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 199,48
c. Diversen
C020 Mondzorg aan huis € 19,95
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anwuren) € 27,93
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 18,62
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 79,79
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 79,79
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 29,26
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 35,91
X34 Beoordelen schedelfoto € 26,60
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 226,08
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 66,49
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 14,91
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,65
M40 Fluoridebehandeling € 16,62
M61 * Mondbeschermer € 29,92
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 31,92
IV Verdoving (A)
A10 Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving € 16.62
A15 Oppervlakte verdoving € 8.64
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 53,20
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 33.25
B11 Toediening roesje(lachgassedatie) € 33,25
B12 Overheadkosten roesje(lachgassedatie) € 41,56
VI Vullingen (V)
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 27,93
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 44,55
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 57,85
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 81,12
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 41,23
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57,85
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 71,15
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 94,42
V91 Eénvlaksvulling composiet € 53,20
V92 Tweevlaksvulling composiet € 69,82
V93 Drievlaksvulling composiet € 83,12
V94 Meervlaksvulling composiet € 106,32
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 79,79
V30 Fissuurlak eerste element(sealen) € 29,92
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13,30
V70 * Parapulpaire stift € 13,30
V80 * Wortelkanaalstift € 23,72
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9.97
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 46,55
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 36,57
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 53,20
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 54,31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 119,69
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 172,89
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 226,08
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 279,28
E85 Elektronische lengtebepaling € 16,62
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 19,95
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 53,20
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51 Verwijderen van kroon of brug € 39,90
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 33,25
E53 Verwijderen van wortelstift € 46,55
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 33,25
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 33,25
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 46,55
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 33,25
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 93.09
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 59,84
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 49,87
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 53,20
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 66,49
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 33,25
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 53,20
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 19,95
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 83,12
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 33,25
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 13,30
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26,60
E44 Verwijderen spalk, per element € 6,65
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/hoektand € 132,90
E32 Premolaar € 186,18
E33 Molaar € 239,18
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 26,60
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 93.09
E37 Kijkoperatie € 79,79
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 66,49
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 89,77
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 66,49
VIII Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
R08 * Eénvlaks composiet inlay € 79,79
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 152,49
R10 * Drievlaks composiet inlay € 199,48
R11 * Eénvlaksinlay € 119,69
R12 * Tweevlaksinlay € 186,18
R13 * Drievlaksinlay € 265,89
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 33,25
R24 * Kroon op natuurlijk element € 292,57
R34 * Kroon op implantaat € 265,98
R29 * Confectiekroon € 59,84
R31 Opbouw plastisch materiaal € 66,49
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 66,49
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 132,99
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 199,48
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 99,74
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 166,24
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 33,25
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 33,25
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 132,99
R61 * Plakbrug met preparatie € 199,48
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 46,55
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 26,60
c. Restauraties diversen
R67* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28,59
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 73,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 73,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 66,49
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 33,25
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 33,25
R91 * Wortelkap met stift € 166,24
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 89,77
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 79,79
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 132,99
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 33,25
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 13,30
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 119,69
G22 Verlengd onderzoek OPD € 239,38
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 106,39
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 69,82
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 179,53
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 53,22
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 79,79
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 134,32
G44 * Therapeutische injectie € 73,14
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 53,20
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 132,99
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 99,74
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling € 99,74
G12 Centrale relatiebepaling € 93,09
G13 Protrale/laterale bepalingen € 66,49
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 598,45
G16 Therapeutische positiebepaling € 33,25
G20 Beetregistratie intra-oraal € 66,49
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 35,91
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 33,25
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 365,72
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 66,49
G69 * Beetbeschermingsplaat € 73,14
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 66,49
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 332,47
G72 Controlebezoek MRA € 33,25
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 53,20
d. Myofunctionele apparatuur
G74 * Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 89,77
G76 Consult myofunctionele therapie € 25,27
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 49,87
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37,24
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,87
H26 Hechten weke delen € 73,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 66,49
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 19,95
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 66,49
H33 Hemisectie van een molaar € 79,79
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 79,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 79,79
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 331,34
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 131,66
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 59,84
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 39,90
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 79,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 106,39
H44 Primaire antrumsluiting € 73,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 93,09
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 93,09
H65 Primaire sluiting € 179,53
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 93,09
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 179,53
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 126,34
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 212,78
XI Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 99,74
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 199,48
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 272,63
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 372,37
b. Volledig kunstgebit
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 199,48
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 265,98
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432,21
P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 132,99
c. Toeslagen
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 71,81
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 33,25
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 66,49
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 39,90
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 89,77
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 16,62
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 53,20
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 19,95
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 99,74
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 66,49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 46,55
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 46,55
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 93,76
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 94,42
P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 81,79
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 85,11
P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 186,18
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 33,25
P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P071 * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
e. Nazorg
Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 216,11
T071 Flapoperatie per sextant(één zesde deel) € 332,47
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 398,97
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178,87
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 83,12
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 116,36
T102 Tandvleescorrectie, per element € 63,17
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 166,24
Toepassen van regeneratietechniek
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 398,77
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 132,99
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 216,11
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element € 216,11
T122 Kroonverlenging per sextant € 398,97
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat € 126,34
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap € 398,97
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178,87
Diversen
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163 * Toepassing lokaal medicament € 71,81
T164 * (Draad)Spalk € 26,60
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49
XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 199,68
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 113,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 73,71
J011 * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandelingOnderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 113,40
J012* Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 85,05
J013* Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 170,09
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 51,03
b.. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
J020 *

Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.
Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.

€ 272,15
J021 *

Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).
In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.

€ 170,09
J022 *

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.
Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.

€ 164,42
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 96,31
J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 147,42
J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 68,04
d. Implantologische chirurgie
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 259,86
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 107,16
J042 * Plaatsen eerste tandvleesvormer(healing abutment) € 85,05
J043 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 40,26
J044 Verwijderen implantaat € 37,42
J045 Moeizaam Verwijderen implantaat € 187,10
J046 Vervangen eerste implantaat € 259,11
J047 Vervangen volgend implantaat € 107,16
J048 Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant € 197,88
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 577,75
d. Diversen
J050 - Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen. kostprijs
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22,68
J052 Prepareren donorplaats € 153,08
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 76,54
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 119,07
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 127,57
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 130,41
J057 Kosten implantaat € 366,12
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 11,34
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 26,65
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 294,83
e. Mesostructuur
J070 * Plaatsen eerste drukknop € 136.08
J071 * Plaatsen elke volgende drukknop € 39,69
J072 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 232,46
J073 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 73,71
f. Prothetische behandeling na implantaten
J080 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 583,99
J81 * Klikgebit in de onderkaak € 379,88
J982 * Klikgebit in de bovenkaak € 379,88
J083 * Omvorming klikgebit € 113,40
J084 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 147,42
J085 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 170,09
J086 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 198,44
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 96,39
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 124,74
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 153,08
g. Nazorg implantologie
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 62,37
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 102,06
h. Prothetische nazorg
J100 * Opvullen zonder staafdemontage € 158,75
J101 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 198,44
J102 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 226,79
J103 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 255,14
J104 * Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 19,95
J105 * Reparatie zonder staafdemontage € 62,37
J106 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 119,07
J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 147,42
J108 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 175,76
J109 * Verwijderen en vervangen drukknop € 28.35
i. Ketenzorg implantologie
J080

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
Vervaardiging van een klikgebit met gelijktijdige vervaardiging van een kunstgebit op de andere kaak. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 583.90
J081

Klikgebit in de onderkaak
Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de onderkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 379,88
J082

Klikgebit in de bovenkaak
Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de bovenkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 379,88
J083

Omvorming tot klikgebit
Per kaak. Omvorming van een bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op drukknoppen. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 113,40
J084

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten
Per kaak. Omvorming van een bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op staven. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 147,42
J085

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
Per kaak. Omvorming van een bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op staven. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 170,09
J086

Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
Per kaak. Omvorming van bestaande prothetische voorziening tot prothetische voorziening op staven. Bedoeld als definitieve prothetische voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 198,44
J087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 96,39
J088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten
Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 124,74
J089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten
Per kaak. Vervaardiging klikgebit op bestaande staven. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 153,08
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 15,14
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 17,47
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 17,47
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 15.14
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum