070 397 5939
Vandaag gesloten

Facturen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld deze codes zijn vastgesteld door de NZA.

Vragen over uw factuur

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering uitbesteed. Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de site van Infomedics. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Infomedics opnemen. Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar uwnota.nl

Algemene betalingsvoorwaarden infomedics

Het betalingstraject van Aqua Dental Clinic is als volgt:

  • Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Uwnota.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 uur - 17.00 uur

Vragen over de betaling van de nota

Als u vragen hebt over de betaling van de nota kunt u telefonisch contact met ons opnemen 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek).

Postadres

Postbus 60108
1320 AC Almere